BLOG over data analyse

Forecasting in Python met Prophet

Voorspelmodel voor lopende bijstand uitkeringen met een forecast horizon van 6 maanden. Het resultaat beoordelen we via steekproeven op historische data. In vakjargon noemen we deze methode cross-validation.

Lees verder »
CBS open data met Python, berekenen correlatie

CBS open data gebruiken voor data analyse met Python

Een verkennende data analyse naar correlatie tussen bijstand en werkloosheidscijfers. Dit artikel start met data wrangling nodig voor downloaden, package cbsodata, en combineren tot een dataset met kerncijfers.

De kerncijfers gaan we in andere artikelen om in Python forecasting algoritmes uit te proberen.

Lees verder »