python voorbeeld

CSV bestanden importeren

Na het inlezen van een CSV bestand verwijderen we direct de spaties uit de kolomnamen. Zelf vind ik het handig om ook hoofdletters om te zetten naar kleine letters.

Mijn databestanden sla ik op in een subdirectory van de werkdirectie. Dit is de directie waarin je scripts is opgeslagen. Onderstaande code gaat ervan uit dat de subdirectory ‘data’ aanwezig is.

# Afhankelijkheden
import os as os  # Interface naar besturingssysteem.
import pathlib as pathlib  # Bestandlocaties.
import pandas as pd  # Data wrangling en data analyse.
# Inlezen van CSV bestand uit submap 'data' in je werkdirectory.
fileName = 'dengue_features_train.csv'
df = pd.read_csv(pathlib.Path(os.getcwd(), 'data', fileName))
# Spaties verwijderen en lower case toepassen
df.columns = [column.replace(" ", "_").lower() for column in df.columns]
df.info()

data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder