python voorbeeld

Snel van dataframe naar staafdiagram

Heb je geen hoge eisen aan de visualisatie, maar wil je gewoon snel een dataframe omzetten naar een staafdiagram? Dat kan met de plot functie in Pandas. Naast de DataFrame.plot.bar functie zijn er nog meer grafiek types beschikbaar om eenvoudig dataframes om te zetten naar een grafiek.

Hieronder een voorbeeld waarin een kruistabel wordt omgezet naar een staafdiagram.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set()
# Demo set gebruiken uit seaborn package
df = sns.load_dataset("titanic")
# Draaitabel maken
draaitabel = pd.pivot_table(df,
              index='sex',
              columns='pclass',
              values='survived',
              margins=False) # totaal kolom
# Plot staafdiagram van kruistabel
ax = draaitabel.plot.bar(title='Wie had de beste overlevingskans?')
plt.show()
data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder