python voorbeeld

Dataframe sorteren

Meerdere kolommen sorteren? Dat kan met DataFrame.sort_values. Hieronder gebruik ‘inplace’ om direct mijn huidige dataframe bij te werken.

# Dataframe sorteren
df.sort_values(
    ['city', 'year', 'weekofyear'],
    ascending=True,
    inplace=True  # sortering van het originele dataframe aanpassen
)
data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder