python voorbeeld

Dataframes combineren met merge

Met Dataframe.merge kan je dataframes combineren, waarbij een nieuwe dataframe ontstaat met alle kolommen. De methode van samenvoegen komt overeen met database joins in SQL.

# Merge met left join
df = pd.merge(
  df, # basis dataframe (left)
  labels, # tweede dataframe (right)
  how='left', # Join type: combineer vanuit basis dataframe 
  left_on=['city', 'year',
       'weekofyear'], # koppel (join) dataframes op kolommen
  right_on=['city', 'year', 'weekofyear']
)

data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder