python voorbeeld

Datum formaat en kenmerken

# Tekst (datatype 'object' in Pandas) converteren naar datumtijd formaat.
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%d.%m.%Y')
# Jaar.
df['year'] = df['date'].dt.year
# Maand nummer.
df['month'] = df['date'].dt.month
# Kwartaal nummer.
df['quarter'] = df['date'].dt.quarter
# Jaar kwartaal code.
df['year_quarter'] = df['year'].astype(str) + 'Q' + df['quarter'].astype(str)
# Dag van week nummer, 1 = maandag.
df['weekday'] = df['date'].dt.weekday + 1
# Dagnaam Engels
df['weekday_name'] = df['date'].dt.weekday_name
data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder