python voorbeeld

Frequentietabellen berekenen

Uit een frequentietabel kun je aflezen hoe vaak een bepaalde waarneming voorkomt. Hieronder drie verschillende methodes om een frequentietabel te berekenen.

# Absolute frequenties:
# Methode I:
tabel1 = df['Sex'].value_counts()  # Resultaat is een Pandas series object
# Methode II:
tabel2 = pd.crosstab(index=df["Survived"], columns='aantal passagiers')
tabel2.columns = ['Aantal passagiers']  # hernoemen kolommen
tabel2.index = ['Verdronken', 'Gered']  # hernoemen index van rijen
print(tabel2)
# Methode III:
tabel3 = df.groupby('Pclass')[['PassengerId']].agg('nunique')
tabel3.columns = ['Aantal passagiers']  # hernoemen kolommen
tabel3.index = ['Klasse 1', 'Klasse 2', 'Klasse 3']  # index van rijen
print(tabel3)
# Omrekenen naar relatieve frequentie
tabel1 = tabel1 / len(df['Sex'])
data als grondstof

Data gedreven

Verkennende onderzoeken, segmenteren, samenhang, verklarende analyses en/of toepassen van algoritmes
Lees verder